Informacje o podróży samolotem - AXIS TRAVEL

Idź do spisu treści

Menu główne:

DLA PODRÓŻNYCH
Podróż samolotem - na co należy zwrócić uwagę
źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego prezentuje przewodnik dotyczący kluczowych zagadnień związanych z podróżą lotniczą, których pełne zrozumienie jest kluczowe dla dokonywania świadomych wyborów konsumenckich przez pasażerów korzystających z transportu lotniczego.

Ogólne Warunki Przewozu

Należy szczególnie wnikliwie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Przewozu (zwanymi również Warunkami Przewozu, Warunkami Podróży, Warunkami Dotyczącymi Podróży, Warunkami Świadczenia Usług Przewozu itp.), które zgodnie z prawem muszą zostać przedstawione pasażerowi do zapoznania się i które musi on zaakceptować (zwykle poprzez zaznaczenie w odpowiednim, wskazanym polu), by dokończyć proces rezerwacyjny. Ogólne warunki przewozu są nierozerwalną częścią umowy przewozu lotniczego i określają szczegółowe zasady tego przewozu – są udostępniane zarówno w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak i bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika lotniczego.

Opłaty dodatkowe

Zalecamy dokładne zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych (zwanej również Tabelą Opłat, itp.). Opłaty te związane są z usługami, które są z punktu widzenia pasażera niezbędne w celu odbycia podróży lotniczej, zwłaszcza wakacyjnej związanej z przewozem dużego bagażu. Z obserwacji Urzędu wynika, że do opłat dodatkowych, a więc nieuwzględnionych w cenie całkowitej podróży wyświetlanej na początku procesu rezerwacyjnego, przewoźnicy lotniczy doliczają opłaty za usługi, które pasażer uważa za wliczone już w koszt podróży lotniczej.

Najczęściej linie lotnicze doliczają opłaty związane z:
odprawą pasażerską na lotnisku,
odprawą pasażerską on-line,
odprawą bagażu rejestrowanego,
bagażem niestandardowym, tj. ponad wymiarowym, nadbagażem, sprzętem sportowym,
obsługą płatności (różnej wysokości ze względu na środek płatniczy),
zmianą danych osobowych,
zmianą trasy lotu,
zmianą daty albo godziny podróży.

Ostateczna cena podróży lotniczej – co decyduje o jej wysokości

Na całkowitą cenę podróży lotniczej wpływa wiele czynników m.in.:
czas od dokonania rezerwacji do dnia wylotu – co do zasady im wcześniej zarezerwujemy lot, tym będzie on tańszy,
data wylotu – w szczytach sezonu takich jak wakacje, święta, ferie koszt podróży lotniczej rośnie,
długość pobytu na miejscu, podróż w piątek i powrót w niedzielę – zwykle działa tzw. „Sunday rule”, choć raczej w przypadku tradycyjnych przewoźników lotniczych, zgodnie z którą bilet jest tańszy w przypadku, gdy pobyt w miejscu docelowym obejmuje co najmniej jedną niedzielę.

Niektórzy przewoźnicy specjalizują się w operowaniu na wybranych trasach – uznają je za priorytetowe i często przez to są tańsze albo połączenie promowane jest poprzez odpowiednią politykę cenową – zwykle, gdy jest to nowo ustanowione połączenie, przez pewien okres można podróżować po dużo niższych cenach.

Porównując taryfy lotnicze przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych można stwierdzić, iż cena podróży lotniczej zakupionej u tych drugich jest zwykle niższa, pod następującymi, dwoma warunkami:
pasażer kupuje samą usługę podróży lotniczej lub bez drogich usług dodatkowych,
pasażer dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem, co najmniej kilkutygodniowym w stosunku do daty przelotu, gdyż, co do zasady ceny podróży lotniczej rosną wraz ze zbliżającym się terminem wylotu, co jest szczególnie zauważalne na około 2 tygodnie przed planowaną podróżą.

Sposoby płatności za podróż lotniczą

Istnieje zwykle kilka akceptowanych przez przewoźnika lotniczego/biuro podróży sposobów płatności. Należy podkreślić, iż zwykle odmienne sposoby płatności wiążą się z odmienną opłatą transakcyjną, która w przypadkach pewnych sposobów płatności może stanowić znaczący składnik całkowitej ceny podróży.

Zwykle akceptowane rodzaje płatności to:
karta kredytowa (mogą być preferowane, tj. tańsze, płatności dokonywane kartą konkretnego typu, czy firmy);
karta płatnicza (tzw. wypukła),
przelew bankowy,
gotówka.

Powyższe dotyczy w szczególności polityki cenowej przewoźników niskokosztowych.

Odprawa on-line, a odprawa na lotnisku

Coraz więcej przewoźników lotniczych poza możliwością dokonania odprawy na lotnisku (przy stanowisku check-in) oferuje jednocześnie możliwość dokonania odprawy on-line poprzez swoją stronę internetową (część przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych, rezygnuje z odprawy na lotnisku, bądź warunkuje taką możliwość wysoką opłatą dodatkową) z dowolnego komputera podłączonego do internetu (należy pamiętać o samodzielnym wydrukowaniu karty pokładowej tzw. boarding-pass, w przeciwnym razie będziemy musieli opłacić jej ponowne wystawienie na lotnisku przy stanowisku check-in).

Bagaż rejestrowany i podręczny

Na pokład samolotu można zabrać bagaż rejestrowany, którego dopuszczalna waga i ilość sztuk zależy od klasy rezerwacyjnej – zwykle jest to 20 kg w klasie ekonomicznej, a 30 kg w klasie pierwszej i biznes – choć zaleca się, by za każdym razem indywidualnie sprawdzić warunki zapisane w ogólnych warunkach przewozu danego przewoźnika, gdyż niekiedy występuję znaczące różnice w limitach stosowanych przez poszczególnych przewoźników.

Niezależnie od limitu bagażu rejestrowanego, pasażer jest uprawniony do przewozu bagażu podręcznego (zwykle bezpłatnie, choć zdarzają się wyjątki). Jego wymiary zwykle nie powinny przekraczać 55 x 40 x 20cm, a waga nie powinna być większa niż 5 - 10 kg. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie warunków w ogólnych warunkach przewozu danego przewoźnika. Bagaż podręczny, przekraczający wagowy/wymiarowy limit zostanie nadany do przewozu w luku bagażowym, jako dodatkowy bagaż rejestrowany - zwykle za dodatkową opłatą.

Bardzo ważne jest przestrzeganie indywidualnych limitów wagowych bagażu określonych w ogólnych warunkach przewozu. Przewoźnicy lotniczy pobierają opłatę dodatkową za przekroczenie dozwolonego limitu, zwykle doliczając określoną sumę za każdy kilogram nadbagażu.

Za dodatkową opłatą można również przewozić zwierzęta, sprzęt sportowy, wózki/foteliki dziecięce i inny niestandardowy bagaż.

Zmiany w rezerwacji lotu

Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji zależy od warunków danej taryfy lotniczej. Zwykle im niższa cena podróży lotniczej, niższa taryfa lotnicza, tym bardziej restrykcyjne są warunki dokonywania jakichkolwiek zmian w rezerwacji. Taryfy lotnicze przewoźników niskokosztowych zwykle nie zezwalają na dokonanie bezpłatnie jakiekolwiek zmiany w rezerwacji, a opłaty dodatkowe za ewentualne zmiany są wysokie. Niektórzy przewoźnicy oferują w postaci dodatkowo płatnej usługi możliwość nieograniczonych zmian w danej rezerwacji. Zwykle też możliwość dokonywania zmian bez ograniczeń oraz dodatkowej opłaty umożliwia rezerwacja w klasie biznes lub pierwszej.

Na zakończenie Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewoźnicy lotniczy są zobowiązani do prezentowania na wszystkich etapach procesu rezerwacji pełnej, ostatecznej ceny biletu, jaką pasażer będzie zobowiązany uiścić - przy czym cena ta nie obejmuje dodatkowych usług, bez skorzystania z których możliwe jest odbycie podróży lotniczej. Właśnie za taką dodatkową usługę przewoźnicy lotniczy często uznają przewóz bagażu rejestrowanego, płatność kartą, czy odprawę na lotnisku przy stanowisku check-in. Jeżeli przewoźnik stosuje takie dodatkowe opłaty, informacja o nich powinna być w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny wskazana na początku procesu rezerwacji, a zgoda klienta na zakup takich usług nie może być domniemana, ale musi być wyrażona przez klienta.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego